Ons aanbod elektriciteit en gas

Transparante prijzen van duurzaam goedkopere energie

Duurzaam minder dure energie. Transparante prijzen.

Wenst u een vast tarief met een prijs die op lange termijn gegarandeerd is? Of een variabel tarief dat de marktprijs volgt? En wilt u groene elektriciteit? Onze lagere marges en onze geoptimaliseerde functioneringskosten zorgen voor duurzaam goedkopere prijzen!
Gas en electriciteit abonnementen aangepast aan uw behoeften.

Onze contracten

Duurzaam goedkope energie, met een kwalitatieve klanten beschikbaar voor iedereen.

Tariefkaarten

Onze energie is groen

Onze aanpak nog meer!

U krijgt groene elektriciteit. Een Europees traceringssysteem garandeert dat elk geproduceerde MWh van elektriciteit hernieuwbaar is. Voor elk MWh energie dat wij leveren, hebben we een label van garantie van oorsprong, waardoor wij kunnen controleren, dat de elektriciteit die wij leveren, groen is.

Bovendien stelt Mega zoveel mogelijk koopcontracten op met plaatselijke groene producenten (met eigenaren van bijv. windmolens, zonnepanelen, enz.). De aandeelhouders van Mega investeren rechtstreeks in hernieuwbare energieproductie, onder ander door de aankoop van een windmolen, de exploitatie van een biomassacentrale, zonnepanelenpark, enz.

Onze energietarieven professioneel

Onze prijzen hebben niets te verbergen:
een goedkoper energietarief en een vaste vergoeding per begonnen contractjaar

Hier vind je de tariefkaarten van de huidige maand voor professionele klanten (Particulier klant?)

Prijssimulator gas en elektriciteit

Bereken uw besparing online


Bespaar tot € 350!
Bereken uw besparing met onze prijsvergelijker

Online

Mega, een online leverancier. U heeft controle op transparante wijze

Instemmen met ons 100% online model is een win-winsituatie!

Des te meer we online te werk gaan, des te meer we het milieu beschermen en hoe lager onze kosten zijn. Daarom kan Mega altijd een lagere prijs garanderen. Stem in met ons 100% online model en we geven u een korting in alle transparantie.

Online facturatie voor gas en elektriciteit + domiciliëring = Bespaar tot € 110 / jaar*

* Mega rekent € 30 per jaar per contract aan om voorschotfacturen per post op te sturen. Contracten met verplichte domiciliëring (tarieven ‘Cool’ en ‘Super’) zijn overigens tot € 25 goedkoper. Per contract kan u dus tot € 55 uitsparen. Een huishouden met een contract voor gas en elektriciteit kan via onze online formules zo tot € 110 besparen!

Be Mega

Snelle inschrijving, in minder dan 5 minuten.

Inschrijven via telefoon

Onze klantendienst begeleidt u met uw inschrijving en tegelijkertijd maakt u kennis met ons! Neem alvast uw laatste energiefactuur bij de hand. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9u tot 12u30 en van 14u tot 17u.

016 67 60 60

Online inschrijving

U vult zelf een online inschrijvingsformulier in en wij doen de rest. U hoeft verder geen bijkomende administratieve stappen te ondernemen!

Klant worden

U verhuist?

Bij een verhuis dient uw huidig contract overgezet te worden naar uw nieuw adres, of kan een nieuw contract worden opgemaakt. Een verhuis is niet altijd evident. Daarom regelt Mega alles voor u.

Ik verhuis

Een antwoord op al uw vragen

 • Wat is het sociaal tarief?

  Het sociaal tarief is voordeliger dan het gewone tarief en wordt toegekend om bepaalde categorieën van verbruikers met een laag inkomen of met financiële moeilijkheden te beschermen.
  Dit tarief is hetzelfde voor het hele land en voor elke leverancier en netbeheerder. Het sociaal tarief wordt tweemaal per jaar vastgelegd door de CREG op basis van de laagste commerciële tarieven van de elektriciteits- en aardgasleveranciers op de markt.

  U kunt hier de link vinden van de tarieven:

  Om te kunnen genieten van het sociaal tarief bij Mega dient u ons een attest te bezorgen.
  Voor alle vragen met betrekking tot het verkrijgen van het sociaal tarief kan u contact opnemen met de FOD Economie:

  De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie North Gate III
  City Atrium C
  Vooruitgangstraat, 50
  1210 BRUSSEL
  Tel: 0800/120 33 (gratis)
  Fax: 0800/120 57 (gratis)
  info.eco@mineco.fgov.be
  http://economie.fgov.be/nl/global/contact/contact.jsp

 • Welke informatie heb ik nodig om te veranderen van leverancier?

  Naast uw contactgegevens, hebben wij uw adres nodig, waar de energie moet worden geleverd.
  Als u van leverancier verandert, kunt u alvast uw laatste factuur bij de hand nemen. We hebben uw EAN-code nodig om uw aanvraag te kunnen vervolledigen. Deze code, die steeds met 5414 begint en bestaat uit 18 cijfers, vindt u op uw afrekeningsfactuur. De EAN-code is uniek en toegewezen aan één specifiek leveringspunt. Deze code vindt u op een factuur terug, of op aanvraag bij de netbeheerder.
  In geval van een verhuis hebben we uw EAN-code(s), de meternummer(s) en meterstand(en) op de dag van uw verhuis nodig. Een kopie van uw identiteitskaart en het begeleidende document kunnen ook worden gevraagd.

 • Wat is het verschil tussen een variabel en een vast tarief?

  Een contract bestaat grotendeels uit de taksen, de netbeheerderskosten en de energieprijs. Het variabel en vast tarief heeft enkel invloed op de energieprijs.

  Een contract met variabel tarief wordt gefactureerd aan een prijs die de marktevolutie volgt. Dit tarief wordt elk trimester (of maandelijks) geïndexeerd. Dit betekent dat er op één jaar vier (of twaalf) waarden worden bepaald. De prijs verandert dus niet van dag tot dag. Bij het opmaken van de afrekeningsfactuur berekent Mega uw verbruik en de marktprijs voor elke maand. Het bedrag van uw voorschotfactuur blijft elke maand dezelfde en is onafhankelijk van deze schommeling.

  Bij een vast tarief wordt het energieonderdeel (zonder taksen en netbeheerderskosten) aan dezelfde prijs gefactureerd, gedurende de hele looptijd van uw contract. Met het vaste tarief vermijdt u dus de schommelingen van de energieprijs.

  U kunt hier onze tariefkaarten raadplegen.

 • Mag ik op elk moment van leverancier veranderen zonder een opzegvergoeding te moeten betalen?

  U kan op elk moment veranderen van leverancier zonder opzegvergoeding of enige administratieve inspanning, met uitzondering van de inschrijving bij een andere leverancier en de meteropname voor de netbeheerder.
  Sinds 13 september 2012 is de wet op de afschaffing van opzegvergoeding bij de vervroegde opzegging van kracht en moeten gezinnen en KMO’s met laagspanning geen vergoeding meer betalen.
  Voor professionele klanten kunnen enkel de ondernemingen met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en 100 MWh gas hun contract opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

  Wil u dus veranderen van een andere leverancier naar Mega, dan kan u op elk moment klant worden bij Mega!

 • Koopt u groenestroomcertificaten?

  Bent u klant van Mega?
  We kunnen inderdaad uw groenestroomcertificaten kopen. Nadat u de meterstanden van uw groenestroommeter hebt ingegeven op de website van Eandis of Infrax en u het aantal toegekende groenestroomcertificaten kent, dient u maar het online formulier in te vullen in uw klantenzone MyMega. Vervolgens moet een nieuwe transactie gemaakt worden op het webportaal van Eandis of Infrax om de aanvraag van aankoop in te dienen.
  In enkele clicks kunt u uw certificaten verkopen, aan een prijs hoger dan Elia en een betaling binnen de 10 werkdagen!

  U bent nog geen klant van Mega?
  Nadat u de meterstanden van uw groenestroommeter hebt ingegeven op de website van Eandis of Infrax en u het aantal toegekende groenestroomcertificaten kent, dient u enkel het online formulier in te vullen op https://www.certificatvert.be. In enkele clicks wordt de verkoop bevestigd. Vervolgens moet een nieuwe transactie gemaakt worden op het webportaal van Eandis of Infrax om de aanvraag van aankoop in te dienen.
  De aankoopprijs is hoger dan 65 euro en wordt bij de inschrijving bevestigd. Het geld wordt binnen de 10 werkdagen gestort, nadat we de groenestroomcertificaten effectief hebben ontvangen.

 • Welke duur heeft mijn contract?

  U kan kiezen tussen een contract met een duur van 1, 3 of 5 jaar.
  In Brussel zijn de leveranciers ertoe verplicht om contracten van 3 jaar af te sluiten. Daardoor is de verbruiker zeker van een energietoevoer voor 3 jaar. Om hieraan te voldoen, biedt Mega de Brusselaar contracten aan van onbepaalde duur met een tarief dat vrij gekozen kan worden door de klant (bijvoorbeeld een vast contract van 1 jaar of 3 jaar). De prijs is vast en voor de aanvankelijke duur gegarandeerd. Twee maanden vóór einde van deze periode communiceert Mega u uw nieuw tarief dat toegepast zal worden voor de komende periode.

 • Hoe kan ik mijn contract vernieuwen?

  Indien u een particulier bent, wordt uw contract automatisch verlengd vanaf de einddatum van uw aflopend contract. Dit voor een periode van één jaar, met de tarieven die twee maanden voor het einde van het aflopend contract van toepassing zijn (artikel 6.3 van de algemene verkoopsvoorwaarden). Daarna wordt uw contract elk jaar op de verjaringsdatum hernieuwd, tenzij u het anders beslist.

  Als professionele klant, wordt uw contract automatisch verlengd. Deze verlenging gaat in vanaf de einddatum van het aflopend contract en zal dezelfde duur hebben als het vorige contract (tenzij anders bepaald in de algemene voorwaarden of in het contract zelf). Gelieve dus contact op te nemen met onze klantendienst, twee maanden vóór de hernieuwing van het contract. Dan kunnen we samen de verschillende opties bekijken en onze goede samenwerking verlengen.

Uw energieconsumptie online
Inloggen op MyMega

Krijg gemakkelijk toegang tot uw gegevens

mymega

Bij Mega heeft u toegang tot een privé klantenplatform, waarop u uw energie in alle transparantie kan beheren. Wees gerust, dit gaat niet gepaard met “self-service”: we zijn u te allen tijde graag tot dienst.
Via MyMega kan u:

 • uw facturen raadplegen;
 • uw verbruik beheren;
 • uw persoonlijke gegevens te wijzigen;
 • het bedrag van uw voorschotfacturen aan te passen;
 • en nog veel meer!

 • Uw beoordeling over Mega

  profile picture

  Bert Pieters

  X X X X X

  MEGA energy for a MEGA price

  profile picture

  Micheline Andries

  X X X X X

  op dit ogenblik beste tarief voor mij!

  profile picture

  Gustaaf Gerardts

  X X X X O

  Ben tevreden, alles OK, ben ook nog niet van plan om over te schakelen naar een andere leverancier, alhoewel er veel kapers aan de kust zijn.

  profile picture

  Fabiola Dillen

  X X X X X

  zeer goed!